Беларусская литература

Беларусская литература

Адамовіч А., Брыль Я., Калеснік У.
Я_з_вогненнай_вескі

Ажэшка Эліза
Зімовым_вечарам
Раманіха
Хам

Алексіевіч Святлана
Чарнобыльская_малітва

Апалінэр Гіём
Зямны_акіян

Арлоў Уладзімір
Дзень, калі ўпала страла
Каля дзікага поля
Місія папскага нунцыя
Час чумы

Багдановіч Максім
Апокрыф
Бяседная
Вы, панове, пазіраеце далёка
Жывеш не вечна, чалавек
З песняў беларускага мужыка
Кніга
Летапісец
Лясун
Максім і Магдалена
Маладыя гады
Мяжы
Песняру
Плакала лета, зямлю пакідаючы
Раманс
С.Палуяну
Санет
Страцім-лебедзь
Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
Як Базыль у паходзе канаў

Багрым Паўлюк
Зайграй, зайграй, хлопча малы...

Багушэвіч Францішак
Ахвяра
Гора
Калыханка
Кепска будзе
Мая дудка
Не цурайся
Хмаркі

Баравікова Paica
Барбара Радзівіл

Барадулін Рыгор
Міласэрнасць плахі

Баршчэўскі Ян
Белая сарока
Плачка
Сын буры
Шляхціц Завальня

Без аўтapa
Аповесць пра Усяслава Полацкага
Жыціе ў Еўфрасінні Полацкай
Летапіс вялікіх князеў Літоўскіх
Пахвала Вялікаму князю Вітаўту
Слова пра паход Ігаравы
Тарас на Парнасе
Энеіда навыварат

Беларуская байка, зборнік
Беларуская байка

Бічэль - Загнетава Данута
Вершатворца Сімяон Полацкі
Еўфрасіння Полацкая
Замест запавету
Літанне
Словам Скарыны

Брыль Янка
Memento Mori
Балючае і дымнае
Галя
Заўсёды слова
Муштук і папка
Ніжнія Байдуны
Пра галоўнае
Птушкі і гнезды

Будны Сымон
Прадмова_да_Катэхізіса

Бураўкін Генадзь
Беларусі
Зноў пабачыў цябе...
Люблю зіму за сонца і мароз
Полаччына
Сябрам мы прысвечваем эпітафіі
Часамі нахлыне сумненне
Я хачу прайсці па зямлі

Бутрамееў Уладзімір
Страсці па Аўдзею

Быкаў Васіль
Абеліск
Аблава
Знак бяды
Кар'ер
Круглянскі мост
Сцюжа
У тумане

Бядуля Змятрок
Бондар
Галгофа
Дванаццацігоднікі
Кветка
Летапісцы
Маці
Ратай
Тры крыжыкі
У заварожаных казках
Ці я вінават

Верлен Поль
У месяцовым ззяні

Вісліцкі Ян
Пруская вайна

Вялюгін Анатоль
Вершы

Вярцінскі Анатоль
Песня пра хлеб

Гарун Алесь
Брацця, к агульнму шчасцю...
Жыцце
Ідуць гады
Муляру
Мяцеліца
Пан Шабуневіч
Паэту
П'ера і Каламбіна
Песня
Песня-звон
Праводзіны
Свята
Ты, мой брат, каго зваць Беларусам...
У прыпар
Чаму з маленства

Гарэцкі Максім
Дзве душы
Дзёгаць
Красаваў язмін
Літоўскі хутарок
Меланхолія
На імперыялістычнай вайне
Роднае карэнне
У лазні
У панскім лесе
Што яно

Гілевіч Ніл
А раніцы ўжо не было
Адкажы
Апошняе спатканне
Ах, якая над Гайнай купальская ноч
Жыта, сосны, валуны
Жыцце
З Веранікай
І ўсе - такі дойдзем
Лёс і песня
Лодачкі
Паклон табе, мой беларускі край
Парада маладым чытачам
Родная мова
Родная, мілая, любая
Родныя дзеці
Святочны, старажытны дух калядны
Старыя друкарні
Усё ў чалавеку, што робіць яго чалавекам

Грахоўскі Сяргей
Вершы

Гурыновіч Адам
Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею

Гусоўскі Мікола
Песня пра зубра

Дайнека Леанід
След ваўкалака

Далідовіч Генрых
Заходнікі

Дзялендзік Анатоль
Гаспадар

Ду Фу
Вершы

Дудаpaў Аляксей
Купала
Чорная панна Нясвіжа

Дунін - Марцінкевіч Вінцэнт
Гапон
Пінская шляхта
Халімон на каранацыі

Жук Алесь
Паляванне на апошняга жураўля

Зарэцкі Mixacь
Вязьмо

Зконнікаў Сяргей
Чорная быль

Зуёнак Максім
Лета трывожных дажджоў

Іпатава Вольга
Прадыслава

Кавалеў Сяргей
Звар'яцелы Альберт

Казько Віктар
Хроніка дзетдомаўскага саду

Каліноўскі Кастусь
Марыська чарнабрэва, галубка мая
Мужыцкая праўда
Пісьмо з-пад шыбеніцы

Камю Альбер
Чужаніца

Карамазаў Віктар
Бог з намі
Гарэла свечачка
Жанчына ў чорным і Афган
Краем белага шляху

Караткевіч Уладзімір
Багдановічу
Быў. Ёсць. Буду
Гэта было 10 сакавіка 1864 года
Дзікае паляванне караля Стаха
Дрэва вечнасці
Каласы пад сярпом тваім
Каложа
Ладдзя роспачы
Лятучы Галандзец
Мая Іліяда
На Беларусі Бог жыве
Нельга забыць
Нявесце Каліноўскага
Павешаным 1863 года
Подзвіг Скарыны
Прарок
Скрыпка дрыгвы
Хрыстос прызямліўся ў Гародні

Кацюбінскі Міхаіл
Цені забытых продкаў

Колас Якуб
Асадзі назад
Беларусам
Будзь цверды
Вёска
Канстытуцыя
Малады дубок
Маці
Наша возьме
Не бядуй
Нёман
Новая зямля
Першы гром
Песняру
Родныя вобразы
Рольнік
Соцкі падвеў
Усход сонца

Крапіва Кандрат
Брама неўміручасці
Дзед і баба, бацька і сын
Дыпламаваны баран
Калі ў краме ёсць нястача
Каршун і Цецярук
Мандат
Махальнік Іваноў
Саманадзейны конь
Хто смяецца апошні

Крашэўскі Юзаф
Хата за вескай

Кудравец Анатоль
Смерць нацыяналіста

Куляшоў Аркадзь
Бывай
Варшаўскі шлях
Глыбокі лістапад у Белавежы
Карусель (Кацярына)
Крылы
Маёй рукой пасаджанай бярозе
Маці
Мая Бесядзь
Мне кожны год, нібы жыццём другім
На паўмільярдным кіламетры
Над брацкай магілай
Нябёсы — акіян, я знаў даўно
Спакойнага шчасця не зычу нікому...
Сышлося неба з акіянам блізка
Хамуціус
Элегія
Я хаце абявязаны прапіскаю

Купала Янка
А хто там ідзе
Бандароўна
Беларускія сыны
Выйдзі
З кутка жаданняў
З недацветаў
Зваяваным
Каб я князем быў
Лета
Маладая Беларусь
Мая вера
Мая малітва
На сход
Не шукай
Пакінем спадчыну
Паўлінка
Песня мая
Прарок
Раскіданае гняздо
Роднае слова
Свайму народу
Сон на кургане
Там
Тутэйшыя
Я ад Вас далека...
Явар і каліна
Як у лесе зацвіталі
Як я полем іду
Яна і я

Лангфела Генры Уодсуарт
Спеў аб Гаяваце

Ластоўскі Вацлаў
Лабірынты

Лось Еўдакія
Вершы

Лучына Янка
Горсць пшаніцы
З крывавых дзен
Не я пяю — народ Божы
Першае мае паляванне на ласеў
Роднай старонцы
Смерць Грышкі
Старасць не радасць
Стары ляснік
Што думае Янка, везучы дровы ў горад

Макаёнак Андрэй
Зацюканы апостал
Пагарэльцы

Мальдзіс Адам
Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.

Ман Томас
Марыо і фокуснік

Марашэўскі Каятан
Камедыя

Марчук Георгій
Калі заспявае певень
Кветкі правінцыі

Матукоўскі Мікалай
Мудрамер

Мележ Іван
Людзі на балоце

Мікуліч Барыс
Развітанне

Міфы i літаратура Старажытнай Грэцыі
Подзвігі Геракла

Міцкевіч Адам
Гражына
Пан Тадэвуш

Мрый Андрэй
Запіскі Самсона Самасуя

Навуменка Іван
Вераніка
Вір
Дом над морам
Замяць жаўталісця
Любімы горад
Семнаццатай вясной
Хлопцы самай вялікай вайны

Панчанка Пімен
I вера, і вернасць, і вечнасць
Беларусі
Вяртанне
Герой
Горкая гордасць
Журавы
Жыццё маё...
Зямля ў мяне адна...
Кожны з нас прыпасае Радзімы куток
Край паэтаў
Краіна мая
Крык сойкі
Лясныя воблакі
Лясы і рэкі
Мала сказаць ненавіджу
На Палессі восень
Прырода на дзіва праўдзіва
Развітанне
Родная мова
Сінія касачы
Словы
Спарышы
Той дзень прапаў...
Толькі лісцем рабін шалахні
Чалавечнасць
Чорны бусел

Петрашкевіч Алесь
Дагарэла свечачка
Напісанае застаецца
Прарок для Айчыны

Пісьмянкоў Алесь
Дума Вітаўта

Пысін Аляксей
Ёсць на свеце мой алень, зборнік
Твае далоні, зборнік

Рабіна над вірам, зборнік
Законнікаў Сяргей (Дзень, які адлятае)
Мятліцкі Мікола (Астатні начлег)
Пісьмянкоў Алесь (Свята даверу)

Разанаў Алесь
Вастрыё стралы, зборнік

Рубанаў Уладзіслаў
Не аднойчы забіты

Рублеўская Людміла
Сэрца мармуровага анёла

Руставелі Шата
Віцязь у тыгравай шкуры

Сапега Леў
Прадмова да Статута ВКЛ 1588 г.

Сартр Жан Поль
Мур

Сачанка Барыс
Апошнія і першыя
Родны кут

Семашкевіч Рыгор
Апошняя ноч Каліноўскага

Сіпакоў Янка
Акадэмія
Будоўля
Званы
Кантрабанда
Кулак
Сяўба
Чубы

Скарына Францыск
Прадмова да прытчаў Саламона
Прадмова да Псалтыра
Прадмова ўсёй Бібліі

Скрыган Ян
Кругі

Стральцоў Mixacь
Двое ў лесе
На чацвертым годзе вайны
Сена на асфальце

Сыракомля Уладзіслаў
Добрыя весці

Танк Максім
Авэ Марыя
Акамянелыя волаты
Быць чалавекам я рад
Гравюры Скарыны
Завушніцы
Зацьменне сонца
Збор калосся, зборнік
Каб ведалі
Люцыян Таполя
Маці
Мой хлеб надзённы
На пероне
Над магілай Багдановіча
Ой, не гніце, вятры
Павязлі цягнікі
Паказваюць дом паэта
Паслухайце, вясна ідзе
Перапіска з зямлёй
Працягласць дня і ночы
Родная мова
Слова
Спатканне
Ўсё мае працяг жыцця
Хмары з захаду
Шчаслівы дзень
Элегія аб чацвертай бярозе

Typaўскі Кірыла
Павучанні
Прытчы
Словы

Уітмен Уолт
Лісце травы, зборнік

Украінка Леся
Мара, будзь вернай!
Надпіс на руіне
Песні пра волю
Стаяла я i слухала вясну

Флабер Гюстаў
Саламбо

Хаям Амар
Рубаі

Хемінгуэй Эрнест
Стары і мора

Хомчанка Васіль
Пры апазнанні - затрымаць

Цвэйг Стэфан
Нябачная калекцыя

Цётка
Асеннія лісты
Вера беларуса
З чужыны
Зялёнка
Лішняя
Мае думкі
Мора
Суседзям у няволі
Успаміны з паездкі у Фінляндію

Цяпінскі Васіль
Прадмова да Евангелля

Чачот Ян Антоні
Да мілых мужычкоў
Наваградскі замак
Пакуль сонца ўзыдзе

Чорны Кузьма
Вераснёвыя ночы
Вечар
Макаркавых Волька
Млечны шлях
Начлег у вёсцы Сінегах
Пошукі будучыні
Хвоі гавораць

Чыгрынау Іван
Апавяданне без канца
Звон - не малітва
Ішоў на вайну чалавек
Птушкі ляцяць на волю
У ціхім тумане

Шамякін Іван
Агонь і снег
Гандлярка_і_паэт
Начныя зарніцы
Непаўторная вясна
Сэрца на далоні

Шаўчэнка Тарас
Думка
Кацярына
Не грэе сонца на чужыне
Садок вішнёвы каля хаты
Цары

Шылер Фрыдрых
Вершы і балады

Ядвігін Ш
Бярозка
Гаротная
Дачэсныя
Дуб - дзядуля

Янішчыц Яўгенія
Каліна зімы, зборнік
Маналог вавёркі

свернуть